Bezpieczeństwo instalacji gazowej gazowej

Komponenty instalowane w Polsce, składające się na całe Instalacje Gazowe były poddane szczegółowym testom, zanim zostały dopuszczone do sprzedaży.

Dodatkowo firmy, które zaopatrują polski rynek w instalacje zamówiły specjalistyczne badania na Politechnice śląskiej, które również dały wyniki jak najbardziej pozytywne. Dodatkowo, bezpieczeństwo instalacji potwierdzają też homologacje Instytutu Transportu Samochodowego.