Jak wybrać instalację gazową

Zakład przede wszystkim powinien znajdować się na liście Instytutu Transportu Samochodowego. Usługi małych zakładów, które nie otrzymują akredytacji nie zawsze jednak muszą być niskiej jakości. Jakkolwiek – pełne zaufanie można mieć tylko do usług certyfikowanych. Na świadectwo homologacji w niektórych zakładach nie trzeba długo czekać i są one wydawane na poczekaniu.

W dowodzie rejestracyjnym należy jednak dokonać odpowiedniego wpisu w terminie 30 dni od daty montażu. Rzetelność wykonania usługi oraz jej jakość może np. potwierdzić wchodzenia danego zakładu montażu do znanej sieci. Istotne są nade wszystko jednak umiejętności montażystów potwierdzane dokumentami zaświadczającymi o odbyciu przez nich odpowiednich szkoleń. Taki fakt rzutuje na prawidłowy dobór instalacji oraz późniejsze prawidłowe przeglądy. Odnośnie instalacji IV generacji – najlepiej gdy montażysta ma ukończone szkolenia SGI, ELISA i STELLA.

Generalnie najlepiej zamontować najnowocześniejszą instalację, ponieważ każda kolejna jest bardziej sprawna. Polecamy przeczytanie dokładnych opisów instalacji każdej generacji.

Na podstawie: wwwn.elpigaz.com