Zasada działania silnika z instalacją gazową

Zasada jest taka sama jak w przypadku silnika spalinowego. W komorze cylindra sprężeniu ulega mieszanka paliwowo-powietrzna, która dzięki iskrze na świecy zapłonowej ulega wybuchowi.

Wytworzone w ten sposób ciśnienie powoduje suw tłoka, który połączony z mechanizmem korbowym wprawia w uch cały wał korbowy, który z kolei poprzez inne mechanizmy napędza koła pojazdu. Mieszanka paliwowo-powietrzna w przypadku paliwa gazowego, jest mieszanką gazu, który znajduje się już w fazie lotnej, oraz powietrza.

Na podstawie: www.elpigaz.com